Clock-Time

Lc 2: 16-21

/ 873 / Suy Niệm Hằng Ngày

Maria, Mẹ Thiên Chúa - Nữ Vương Hòa Bình - Suy Niệm Thứ Tư Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh A

Tin mừng Lc 2: 16-21 Chúa Giê-su là Thiên Chúa, Mẹ Ma-ri-a là Mẹ của Thiên Chúa. Nhờ tước vị đó, Mẹ trở thành nữ tử của Ngôi Cha, là thân mẫu Ngôi Hai, là bạn thân thiết của Ngôi Ba.
/ 625 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đức Ma-ri-a Mẹ Chúa Giêsu Và Mẹ Chúng Ta - Suy Niệm Thứ Tư Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh A

Tin mừng Lc 2: 16-21 Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc viếng thăm của các mục đồng nơi hang đá Be-lem sau khi được thiên thần hiện đến loan báo Tin mừng về Đấng Cứu Thế đã ra đời. 
/ 216 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh A

Tin mừng Lc 2: 16-21: Bài Tin Mừng này tường thuật về việc các mục đồng đến thờ lạy Hài Nhi Giê-su và được mắt thấy tai nghe đúng như lời sứ thần nói với họ....
/ 816 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba trong tuần Bát nhật Giáng sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 2: 16-21: Trước thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa, cũng như mọi biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời Mẹ, Mẹ luôn cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và thực hành Lời Chúa cách hân hoan và trọn vẹn. Nên Thiên Chúa đã tôn vinh Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

/ 435 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba trong tuần Bát nhật Giáng sinh C

Tin mừng Lc 2: 16-21: Bài Tin Mừng này tường thuật về việc các mục đồng đến thờ lạy Hài Nhi Giê-su và được mắt thấy tai nghe đúng như lời sứ thần nói với họ....
/ 711 / Suy Niệm Hằng Ngày

ÔI Diệu Kỳ Thay Đấng Là Mẹ Thiên Chúa - Thứ Ba trong tuần Bát nhật Giáng sinh C

Tin mừng Lc 2: 16-21: Mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa hôm nay, chúng ta còn được mời gọi cùng nhau xây dựng hòa bình, bởi vì Đức Maria là Mẹ của Đức Giêsu, mà Đức Giêsu là Hoàng Tử Hòa Bình, là Chúa của bình an.

/ 1169 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai trong tuần Bát nhật Giáng sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 2: 16-21: Hôm nay, ngày đầu năm mới Dương lịch, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa bởi niềm vui và ân ban Con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu độ chúng ta qua Mẹ Maria. “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới...
/ 1264 / Suy Niệm Hằng Ngày

Mẹ Thiên Chúa – Mẹ chúng ta - Thứ Hai trong tuần Bát nhật Giáng sinh B

Tin mừng Lc 2: 16-21: Hôm nay, Giáo Hội dành ngày đầu năm dương lịch để cầu nguyện cho thế giới hoà bình trùng vào ngày kính trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa như lời Đức Thánh Cha Phaolô VI đã viết trong tông huấn Marialis Cultus, khi người dời thánh lễ kính trọng thể Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa...