Clock-Time

Lc 2: 22-40

/ 797 / Suy Niệm Chúa Nhật

Trở Thành Ánh Sáng Chiếu Soi Muôn Dân - Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường niên A

Tin mừng Lc 2: 22-40: Bài Tin Mừng theo thánh Lu-ca, cụ già Si-me-on là người đầu tiên được xem thấy Chúa khi cha mẹ mang Người đến để gặp gỡ dân Người. Si-mê-on sẵn sàng nhắm mắt ra đi, vì ông đã được nhìn thấy ơn cứu độ bằng xương thịt như lời các ngôn sứ loan báo.

/ 588 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 2: 22-40 Ngay khi vừa lọt lòng mẹ, Hài Nhi Giê-su đã được các thiên thần tung hô, các mục đồng đến viếng thăm và từ xa, các nhà đạo sĩ đã đến tôn thờ và dâng lễ vật.

/ 748 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường niên A - Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

Bài Tin Mừng cho thấy Đức Maria và thánh Giuse đã chu toàn những tập tục của luật Môsê liên quan đến việc hạ sinh Đức Giêsu. Luật Môsê qui định tất cả các trẻ nam đều phải cắt bì và đặt tên vào ngày thứ 8 sau khi chào đời (x. Lv 12,3; Lc 1,59-60; 2,21).