Clock-Time

Lc 21: 1-4

/ 654 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21: 1-4: Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia có tiền dư bạc thừa, mới đem bỏ vào mà dâng cúng, chứ bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà ta có để nuôi sống mình...
/ 866 / Suy Niệm Hằng Ngày

Dâng hiến hết lòng - Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên B

Tin mừng Lc 21:1-4 Bà góa nghèo trong Tin Mừng hôm nay có thể nói là một người nghèo tuyệt đối. Qua nghĩa cử đơn sơ của bà, Chúa Giêsu đã khám phá ra sự quảng đại cao cả và lòng cậy trông phó thác tuyệt đối của bà vào Thiên Chúa.

/ 884 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 1-4: Có lẽ chúng ta đã nghe nhiều đến đồng tiền của bà góa đã được các thánh sử nhắc lại: bà chỉ dâng cúng hai đồng tiền kẽm, thế mà Chúa Giêsu ca ngợi là bà đã cho nhiều nhất.

/ 725 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên B

Tin mừng Lc 21: 1-4: Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia có tiền dư bạc thừa, mới đem bỏ vào mà dâng cúng, chứ bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà ta có để nuôi sống mình...
/ 970 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 21: 1-4: Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia có tiền dư bạc thừa, mới đem bỏ vào mà dâng cúng, chứ bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà ta có để nuôi sống mình...
/ 1305 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 1-4: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta sự kiện Chúa Giêsu và các môn đệ lên đền thờ và chứng kiến việc người ta bỏ tiền dâng cúng vào đền thờ...
/ 1164 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cần có cái nhìn của Chúa - Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 21: 1-4: Câu chuyện Tin Mừng hôm nay hiện lên hình ảnh của một bà góa nghèo. Bà được Đức Giêsu đề cao vì đã dâng tất cả những gì mình có. Thật vậy, bà không có nhiều tiền, nhưng bà có tấm lòng bao la...
/ 1374 / Suy Niệm Hằng Ngày

Dâng hết lòng - Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 21: 1-4: Trang Tin Mừng liên quan đến chuyện dâng cúng có thể khiến nhiều độc giả hỉ hả vì hiệu ứng thời sự của Lời Chúa: Đã có những người tự hào vì dâng cúng số lượng lớn tiền của, vì đã bỏ ra khối lượng lớn ngày công, tài sức cho các công trình nhà thờ, nhà xứ, nhà giáo lý, nhà mục vụ...