Clock-Time

Lc 21: 12-19

/ 632 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21: 12-19:Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên nhẫn chịu đựng, thì anh em mới giữ được mạng sống mình...
/ 1326 / Suy Niệm Hằng Ngày

Trung tín với Chúa - Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên B

Tin mừng Lc 21: 12-19: Trang Tin Mừng hôm nay động viên mỗi người trên hành trình theo Chúa với những biến cố vui buồn, biết nhận ra con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực của đời mình...

/ 1030 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 12-19: Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con

/ 611 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên B

Tin mừng Lc 21: 12-19:Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên nhẫn chịu đựng, thì anh em mới giữ được mạng sống mình...
/ 1042 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 21: 12-19:Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên nhẫn chịu đựng, thì anh em mới giữ được mạng sống mình...
/ 1627 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 12-19: Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu tiên báo các môn đệ sẽ bị ngược đãi và bách hại. Điều này đã trở thành hiện thực trong suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội Chúa Kitô. Niềm tin và nỗ lực sống giáo huấn của Chúa Giêsu nơi đời sống của các Kitô hữu qua muôn thế hệ...
/ 1167 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đau khổ vì đức tin - Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 21: 12-19: Theo lẽ thường, những người sống niềm tin của mình, thi hành cốt lõi Tin Mừng trong cuộc sống, thì sự bắt bớ, đàn áp, đánh đập và cái chết là số phận phải trả cho những lựa chọn vì Nước Trời...
/ 1494 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng sợ! hãy tin vào Chúa - Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 21: 12-19: Chúa Giêsu cũng báo trước cho các môn đệ. “ Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù và điệu đến trước mặt vua Chúa quan quyền vì danh Thầy”...