Clock-Time

Lc 21: 12-19

/ 1974 / Suy Niệm Hằng Ngày

CHỨNG NHÂN SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI - Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên (Lc 21: 12-19) - Lm Cao Nhất Huy

Thánh Inhaxio đã nói rằng: “Cũng như trong cuộc sống, ngay cả trong cái chết, chúng ta cũng phải làm chứng là môn đệ của Chúa Giêsu”. Môn đệ là người nói về Chúa, rao giảng về Chúa và làm chứng cho Chúa giữa trần gian này. Thế nên, không chỉ khi còn sống, nhưng ngay cả khi đã chết, chúng ta cũng có thể làm chứng cho Chúa. Phêrô đã tử đạo để làm chứng cho Chúa. Thế nên, cao điểm của việc làm chứng cho Chúa không phải là ở một giai đoạn, một thời điểm hay một khoảng thời gian nào đó là đủ, mà làm chứng cho Chúa phải là trọn cuộc hành trình đời người

/ 1525 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên (Lc 21:12-19) - GKGĐ GP Phú Cường

Giáo hội trải qua hơn hai ngàn năm, dường như thời nào Giáo hội cũng bị thử thách, bị chống đối bởi thế lực nào đó hoặc ngay trong Giáo hội. Điều này cũng dễ hiểu bởi chính Đấng sáng lập là Đức Giêsu Kitô đã từng bị phản bội, bị bách hại, bị thù ghét, và bị giết chết dẫu Người vô tội, thì đương nhiên Giáo hội của Người, những môn đệ của Người cũng khó tránh khỏi những thủ thách ấy.
/ 1052 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên (Lc 21,12-19)

Cuộc khải hoàn của các kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn không phải là vinh thắng bề ngoài ở đời này. Niềm hy vọng này chỉ có thể có được trong cái nhìn đức tin. Đây là một niềm vui và một lời tạ ơn, thủ đắc được qua cuộc chiến đấu gay go. Bên ngoài có vẻ ngược lại, hình như Thiên Chúa không còn quyền năng, người để cho các chứng nhân của Người bị sát hại...và xem ra Néron lại chính là vua của muôn nước...

/ 2177 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21:12-19  Bước theo Đức Kitô ai trong chúng ta cũng phải đối diện với một con đường không mấy dễ dãi, trái lại nó là con đường của sự từ bỏ, con đường của đau khổ, chông gai và tù đày.

/ 2059 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 12-19 Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đào sâu ý nghĩa của tử đạo trong cuộc sống hàng ngày nơi chúng ta.