Clock-Time

Lc 2:1-14

/ 2366 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Đêm Giáng Sinh - Một Hài Nhi Đã Sinh Ra

Một Hài Nhi đã sinh ra vào một đêm đông giá rét trong hang bò lừa ngoài đồng hoang nghèo hèn, dưới mắt người đương thời không những bình thường mà còn tầm thường hơn những hài nhi khác.
/ 3603 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Đêm Giáng Sinh - Lc 2:1-14

Quả thật Thiên Chúa nói bằng thứ tiếng của tình yêu. Thiên Chúa không chỉ nói nhưng còn thể hiện bằng chính con tim của Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha đã yêu thương chúng ta.