Clock-Time

Lc 21: 29-33

/ 2856 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 29-33  Trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu trình dạy các môn đệ nhận ra các dấu chỉ và đọc biết ý nghĩa mọi biến cố cuộc sống để đừng đánh mất cơ hội đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

/ 2155 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 29-33 Lời Chúa dạy chúng ta rằng: khi chúng ta thấy những điềm lạ trên trời, mặt trăng và các vì sao, hay khi thấy biển gào sóng thét, chúng ta sẽ nhận biết ngày giờ của triều đại Thiên Chúa xuất hiện.

/ 2225 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 29-33: Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nẩy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng Nước Thiên Chúa đã gần đến...
/ 1735 / Suy Niệm Hằng Ngày

Biết tiên liệu để tránh điều đáng tiếc - Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 21: 29-33: Trong những ngày cuối năm phụng vụ, Lời Chúa dẫn đưa chúng ta tới viễn cảnh cánh chung, tới tình trạng con người được sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa. Hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định: “Trời đất qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21, 33)...
/ 1945 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đứng thẳng và ngẩng cao đầu - Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 21: 29-33: Hôm nay, Đức Giêsu dùng hình ảnh cây vả và các loài cây khác để diễn tả mầu nhiệm Nước Thiên Chúa...