Clock-Time

Lc 21: 34-36

/ 1270 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tỉnh thức và cầu nguyện - Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B

Tin mừng Lc 21: 29-33: Tin Mừng mà ta vừa nghe là một phần của diễn từ chung luận trong đó Chúa Giêsu nói tới những việc sẽ xảy ra vào những ngày cuối cùng. Chúa không dừng lâu ở việc mô tả các dấu chỉ, nhưng chú ý đến thái độ mà môn đệ Đức Giêsu phải có.

/ 824 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 29-33: Lời Chúa hôm nay lại được vang lên như là một lời cảnh báo nhắc nhở chúng ta: “Trời đất này sẽ qua đi”. Vâng, thế gian này sẽ qua đi, giá trị cuộc sống không thể được định giá bởi những sự chóng qua, nhưng chính bởi thực tại hằng hữu, đó chính là sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đã sắm sửa cho.

/ 777 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B

Tin mừng Lc 21: 34-36: Vậy anh em phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn...
/ 902 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 21: 34-36: Vậy anh em phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn...
/ 1414 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 29-33: Hôm nay, Đức Giêsu dùng hình ảnh cây vả và các loài cây khác để diễn tả mầu nhiệm Nước Thiên Chúa...
/ 1896 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cầu nguyện và tỉnh thức - Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 21: 29-33: Hôm nay, Đức Giêsu dùng hình ảnh cây vả và các loài cây khác để diễn tả mầu nhiệm Nước Thiên Chúa...