Clock-Time

Lc 21: 34-36

/ 518 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B

Tin mừng Lc 21: 34-36: Vậy anh em phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn...
/ 728 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 21: 34-36: Vậy anh em phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn...
/ 1243 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 29-33: Hôm nay, Đức Giêsu dùng hình ảnh cây vả và các loài cây khác để diễn tả mầu nhiệm Nước Thiên Chúa...
/ 1651 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cầu nguyện và tỉnh thức - Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 21: 29-33: Hôm nay, Đức Giêsu dùng hình ảnh cây vả và các loài cây khác để diễn tả mầu nhiệm Nước Thiên Chúa...