Clock-Time

Lc 21:25-27.34-36

/ 2155 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Luôn - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 21:25-27.34-36: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến chung cánh của nhân loại và việc Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét mọi người. Đồng thời, Người đã ân cần nhắc nhở chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày chung cánh ấy.

/ 3893 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 93 - Chúa Nhật I Mùa Vọng C Hot

Muối Men Cho Đời 93 - Chúa Nhật I Mùa Vọng C - Tin mừng Lc 21, 25-28, 34-36 - Lm. Antôn Hà Văn Minh
/ 812 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tỉnh Thức Đợi Chờ - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 21:25-27.34-36: Chúa Giêsu dùng nhiều kiểu nói : "Hãy coi chừng", "Hãy chú ý", "Hãy cảnh giác", "Hãy ngẩng đầu lên", "Hãy nhìn cho kỹ". Tất cả là thái độ tỉnh thức. Tỉnh thức là nhận ra những điềm báo thời cứu độ đang đến và có thái độ thích hợp với tình thế đòi hỏi.

/ 1100 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 13: 33-37: Lời Chúa hôm nay như ngọn đuốc thắp lên cho chúng ta nềm hy vọng. Vâng, cuộc đời đâu có bi ai, nhưng đó chính là con đường dẫn tới sự sống. 

/ 880 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng Đón Chờ Chúa Lại Đến - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 21:25-27.34-36: Phải canh thức và đề phòng: Đừng để cho những đam mê lạc thú bất chính, những nhu cầu của thể xác như cơm, áo, gạo, tiền... chi phối chúng ta, làm cho chúng ta quên đi cùng đích cuộc đời của mình là về Nhà Cha trên trời.

/ 1269 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Tỉnh Thức Và Ngẩng Cao Đầu - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 21:25-27.34-36: Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hai điều: hãy tỉnh thức và ngẩng cao đầu