Clock-Time

Lc 2:22-35

/ 1025 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh C

Tin mừng Lc 2: 22-35: Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc ông Si-mê-on chúc tụng Thiên Chúa và nói tiên tri về Hài Nhi Giê-su và Đức Ma-ri-a...
/ 1352 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 2: 22-35: Khi ông được gặp gỡ, bồng ẵm Chúa Giêsu trên tay mình và thốt lên: “Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân. Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân. Vinh quang cho Israel dân Chúa”.

/ 807 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Mt 2: 22-35: Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc ông Si-mê-on chúc tụng Thiên Chúa và nói tiên tri về Hài Nhi Giê-su và Đức Ma-ri-a...
/ 958 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Mt 2: 22-35: Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc ông Si-mê-on chúc tụng Thiên Chúa và nói tiên tri về Hài Nhi Giê-su và Đức Ma-ri-a...
/ 1554 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 2: 22-35: Câu chuyện Tin Mừng mà chúng ta lắng nghe hôm nay thuật lại sự kiện Đức Maria và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu vào đền thờ Giêrusalem theo luật truyền, và nơi đó họ đã gặp cụ già Simêon...
/ 1470 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy tập nhìn như cụ Simeon - Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Lc 2: 22-35: Lời Chúa hôm nay tiếp tục mặc khải cho thấy cùng với việc sinh ra như con người, Đức Giêsu-Kitô, Con và là Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, trong cùng lúc vừa là Ân Sủng Sự Sống tình yêu vĩnh hằng vừa là ân sủng mang lại Sự Sống tình yêu vĩnh hằng...