Clock-Time

Lc 23: 35-43

/ 1749 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ C (Lc 23:35-43) - GKGĐ GP Phú Cường

“Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. Đó là lời hứa của Chúa Giêsu dành cho tên trộm đã xin Người nhớ đến khi “về Nước của Người”. Câu nói đó càng làm sáng tỏ hơn danh hiệu Chúa Kitô Vua mà hôm nay Giáo hội tôn kính. Bởi lẽ chỉ có vua mới có quyền đem người khác vào vương quốc của mình.
/ 2039 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đức Kitô - Vua Tình Yêu - Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 23: 35-43: Chúa kitô là vua, nhưng là một vị vua hoàn toàn khác với các vị vua trần thế. Nhìn vào lịch sử nhân loại chúng ta thấy vua Trụ và vua Kiệt là những hôn quân

/ 1454 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 23: 35-43 "Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng"

/ 1310 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đức Giêsu Thiên Sai Vũ Trụ - Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 23: 35-43 Bài Tin mừng hôm nay đưa chúng ta về với hình ảnh Đức Giê-su trên cây thập tự với bản án trên đầu: “Giê-su Na-da-rét Vua dân Do thái”. 

/ 1484 / Suy Niệm Chúa Nhật

Những Điều Lạ Lùng Của Vua Tình Yêu Giêsu - Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C

Hôm nay, kết thúc năm Phụng vụ với lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Giáo Hội nhắc nhớ chúng ta có một vị Vua là Vua các vua, Chúa các chúa, nhưng lại không theo kiểu người đời!