Clock-Time

Lc 24: 13-35

/ 641 / Suy Niệm Chúa Nhật

Trên Đường Đời - Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh A

Lc 24: 13-35  Cuộc đời đức tin của mỗi Kitô hữu cũng giống như hai môn đệ trên đường Emmau, sẽ có những lúc, những giai đoạn trong cuộc sống gặp khó khăn thử thách sẽ buồn bã thất vọng, thậm chí oán trách Thiên Chúa nữa vì đã làm cho mình phải ra nông nỗi thế. 
/ 534 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật III Phục Sinh A - Người Bạn Đồng Hành

Tin Mừng Lc 24: 13-35:  Bạn đang sầu khổ vì những mất mát ê chề trong cuộc sống ư ? Bạn đang cảm thấy mình ở dưới vực thẳm của tội lỗi ư ? Chúa Giêsu của làng Emmau đang nói với bạn :Đừng thất vọng