Clock-Time

Lc 24: 46-53

/ 799 / Suy Niệm Chúa Nhật

Làm Chứng Nhân Cho Thầy - Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên

Tin Mừng Lc 24: 46-53:  Đức Giêsu nói với các môn đệ: “chính các con làm chứng về những điều ấy”(Lc 24,48) tức là làm chứng cho chính Thầy...
/ 759 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm C - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Tin mừng Lc 24: 46-53: Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại...
/ 1020 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Là Chứng Nhân Của Thầy - Suy niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm C

Tin mừng Lc 24: 46-53: Đức Giêsu lên trời đã chấm dứt cuộc đời trần thế và sứ mạng của Ngài trên trần gian theo ý muốn của Chúa Cha...
/ 579 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thi Hành Sứ Vụ Chứng Nhân Cho Chúa Hôm Nay - Suy niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm C

Tin mừng Lc 24: 46-53: Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giê-su sau khi phục sinh đã hiện ra với các môn đệ vào chiều ngày Thứ Nhất trong tuần, nhằm mục đích dạy các ông hiểu Người trải qua cuộc tử nạn và phục sinh đúng như lời Thánh kinh