Clock-Time

Lc 24:35-48

/ 1657 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật III Phục Sinh B - EMMAU – ĐAMAS

Tin Mừng Lc 24:35-48: Chính trong những lúc thất vọng hay bị bách hại thì Đức Kitô lại tỏ bày dấu chỉ để người tín hữu nhận ra Ngài đang hiện diện, đang đồng hành khơi lên niềm hy vọng tràn đầy. 

/ 1390 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật III Phục Sinh B - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Tin Mừng Lc 24:35-48:Việc loan báo Tin Mừng Chúa Kitô Phục sinh không đòi hỏi bất cứ một kỹ thuật cao siêu nào, mà việc đó nằm ngay chính nơi đời sống Kitô hữu, một con người cụ thể, trong môi trường sinh sống cụ thể.