Clock-Time

Lc 3:15-16.21-22

/ 1405 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C - Lm. Alfonso

Tin mừng Lc 3:15-16.21-22  Phụng vụ Hội Thánh cử hành Thánh lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa vào ngày cuối cùng của Mùa Giáng Sinh, mùa của yêu thương, của niềm vui trao ban và lãnh nhận để nói lên quà tặng quý giá nhất mà nhân loại được Thiên Chúa trao tặng chính là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc nhân loại.

/ 1037 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ứng Xử Khiêm Hạ Noi Gương Đức Giêsu - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin mừng Lc 3:15-16.21-22  Khi Đức Giê-su vừa chịu phép rửa do Gio-an thực hiện thì một cuộc Thần hiện đã xảy ra: Chúa Cha giới thiệu Đức Giê-su chính là Người Con độc nhất được sinh ra trước mọi thời gian và được Chúa Cha rất mực yêu quý..

/ 1159 / Suy Niệm Hằng Ngày

Dìm Mình Với Đức Kitô - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin mừng Lc 3:15-16.21-22  Chúa Giêsu là Đấng thánh thiện tuyệt vời, nơi Ngài không hề vương vấn bất cứ vết nhơ nào của tội lỗi, vậy mà Ngài đã làm một chuyện thật lạ lùng và khó hiểu, đó là xin Gioan làm phép rửa cho mình tại sông Giođan.
/ 1436 / Suy Niệm Hằng Ngày

Trở Nên Giống Chúa Để Loan Báo Tin Mừng Cứu Độ - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin mừng Lc 3:15-16.21-22  Thánh sử Luca trình thuật: để đánh dấu đời sống công khai thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ, Đức Giêsu đã đến xin ông Gioan Tẩy giả làm phép rửa tại sông Giorđan. 
/ 1048 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng

Tin mừng  Lc 3:15-16.21-22: Thánh Luca dẫn chúng ta đến với sông Giođan nơi Gioan Tẩy Giả thực thi sứ mạng của ông, loan báo về Đấng Messia sắp đến. Cũng tại đây Đức Giêsu Kitô xuất hiện để lãnh nhận phép rửa.