Clock-Time

Lc 4: 1-13

/ 1685 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ăn Chay Cầu Nguyện Để Chiến Thắng Ma Quỷ Cám Dỗ - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay C

Tin mừng Lc 4: 1-13: Tin mừng thuật lại việc Thánh Thần hướng dẫn Đức Giê-su vào sa mạc ăn chay cầu nguyện bốn mươi ngày và bị ma quỷ cám dỗ. Người đã dùng Lời Thánh Kinh để chiến thắng ba lần cám dỗ của ma quỷ về thú vui nhục dục, về quyền lợi vật chất và về lòng ham danh vọng chức quyền.
/ 3714 / Suy Niệm Chúa Nhật

Học Nơi Chúa Giêsu Để Tránh Cơn Cám Dỗ - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay C

Tin mừng Lc 4: 1-13: Chúa Giêsu đã từng bị cám dỗ, vì Người muốn chia sẻ trọn vẹn kiếp người, Người muốn nên đồng số phận với con người, và Người đã thắng cơn cám dỗ để nêu gương cho con người.
/ 1206 / Suy Niệm Chúa Nhật

Khúc Khải Hoàn Của Niềm Tin và Của Tình Yêu - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay C

Tin mừng Lc 4: 1-13: Tin mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Việc Người chịu cám dỗ không phải là chuyện tình cờ, hay là chuyện có sắp đặt trước để dạy con người bài học về sự chiến thắng cám dỗ.
/ 1750 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sống Là Chiến Đấu - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay C

Tin mừng Lc 4: 1-13: Có niềm tin hay không, có sống đạo hay không, dường như ai cũng ý thức được rằng cuộc đời là một trận chiến. Giáo Hội không ngừng mời gọi các kitô hữu chúng ta sống lại cuộc chiến đấu của Chúa Giêsu trong sa mạc.
/ 1254 / Suy Niệm Chúa Nhật

Phương Thế Chiến Thắng Cám Dỗ - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay C

Tin mừng Lc 4: 1-13: Tông huấn mời gọi các tín hữu phải biết tỉnh thức và phân định, không phải để khám phá xem ta có thể kiếm lợi thêm được những gì ở đời này, nhưng để biết được một điều đến từ Chúa Thánh Thần hay đến từ tinh thần thế gian hoặc tinh thần ma quỷ?
/ 1330 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật I Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 4: 1-13: Qua trình thuật của đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã lướt thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ giăng ra. Điểm chung trong ba lần chiến thắng những thách thức của ma quỷ là Chúa Giêsu đều dùng lời Thiên Chúa làm quy chiếu mà đối đáp với ma quỷ.