Clock-Time

Lc 4: 21-30

/ 1655 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thân Phận Ngôn Sứ - Chúa Nhật IV Thường Niên C

Tin mừng Lc 4: 21-30 Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy những gì đã xảy ra khi Chúa Giêsu lần đầu tiên thuyết giảng nơi quê nhà Ngài, sau khi lãnh nhận phép rửa từ sông Giođan trở về. 
/ 1395 / Suy Niệm Chúa Nhật

Loại Bỏ Thái Độ Khinh Thường - Chúa Nhật IV Thường Niên C

Tin mừng Lc 4: 21-30  Chúa Giêsu khởi sự công việc rao giảng của Ngài bằng việc vào Hội Đường như ta thấy hôm nay trong Tin Mừng.
/ 1908 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật IV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 4: 21-30 Con người không tiếp nhận Chúa, con người từ chối không mở cửa cho Chúa, đó không chỉ là thực trạng của những người cùng quê hương với Chúa Giêsu được thuật lại trong bài Tin Mừng hôm nay, mà còn là thực trạng của con người qua mọi thời.