Clock-Time

Lc 4: 31-37

/ 1992 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 4: 31-37:  Xét về kiến thức, có thể chúng ta không biết Thiên Chúa rõ ràng hơn ma quỉ, nhưng điều chúng ta hơn ma quỉ đó là chúng ta không chỉ biết mà còn thờ lạy Chúa và thi hành ý Chúa. 
/ 1450 / Suy Niệm Hằng Ngày

Quyền Uy Thiên Chúa - Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 4: 31-37: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã không vì tư lợi mà dửng dưng trước nỗi đau của người bị quỷ nhập, trái lại Chúa Giêsu đã bỏ qua lợi ích riêng để giải thoát người bị quỷ nhập.
/ 1274 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 4: 31-37: Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: "Lời gì mà lạ lùng vậy?“ Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất ra.
/ 1417 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên A

Lời Chúa: Lc 4: 31-37: Trình thuật hôm nay kể về việc giảng dạy của Chúa Giêsu giữa dân chúng ở miền Galilê. Cách giảng dạy của Chúa Giêsu làm mọi người rất đỗi ngạc nhiên vì lời Người giảng dạy có một sức lôi cuốn của một Đấng có uy quyền và đầy sức mạnh. Lời giảng dạy của Chúa Giêsu còn có khả năng trục xuất làm ma quỷ phải khiếp sợ...
/ 2354 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 4: 31-37: Khung cảnh của bài Tin Mừng là hội đường vùng Caphácnaum. Vào một ngày sabát, Chúa vào hội đường và giảng dạy. Thánh Máccô cho biết, lời rao giảng của Chúa làm cho người nghe sửng sốt, thích thú, cảm phục...
/ 1460 / Suy Niệm Hằng Ngày