Clock-Time

Lc 4: 38-44

/ 1410 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Hẹp Hòi Vì Nước Trời - Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên B

Tin Mừng  Lc 4: 38-44: Trang Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca ghi lại biến cố Chúa Giêsu chữa bệnh bà mẹ vợ ông Simon và nhiều người khác: "Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người nhà đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, tật nguyền, đều đưa tới Ngài. Ngài đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ".

/ 1839 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 4: 38-44: Người bảo họ rằng: "Ta còn phải rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến".

/ 1411 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 4: 38-44: Suốt ba năm thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đi qua các ngã đường, gặp gỡ mọi hạng người, mang lại niềm vui, ơn tha thứ và chữa lành các bệnh nhân... Điểm nổi bật trong tất cả mọi hoạt động, đó là...
/ 2129 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xin Chúa chữa lành - Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên A

Tin Mừng  Lc 4: 38-44: Lạy Chúa, khi đọc Tin Mừng, con thấy các phép lạ Chúa làm được kể lại một cách rất bình thường, lời văn bình dị, đơn sơ, vắn gọn, khác xa với cách tường thuật về một sự kiện lạ lùng, ly kỳ như con thường đọc thấy...