Clock-Time

Lc 4: 38-44

/ 529 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 4: 38-44: Chúa Giê-su chữa lành cơn sốt cho bà mẹ vợ ông Si-mon. Ở đây Đức Giê-su ra lệnh cho cơn sốt, được coi một sức mạnh chiến thắng quỷ (4,35 và 41), để tỏ uy quyền trên sự dữ. Điều này giúp chúng ta tin tưởng vào ơn của Chúa trong việc chữa lành các bệnh tật. Và như vậy, khi chúng ta xin ơn chữa trị phần hồn thì chúng ta cũng được ơn phần xác...
/ 1155 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 4: 38-44: Bài Tin Mừng ngày hôm nay cho thấy quyền năng của Chúa Giê-su khi Người cứu chữa con người khỏi bệnh tật và xua trừ ma quỉ.

/ 1034 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Hẹp Hòi Vì Nước Trời - Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên B

Tin Mừng  Lc 4: 38-44: Trang Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca ghi lại biến cố Chúa Giêsu chữa bệnh bà mẹ vợ ông Simon và nhiều người khác: "Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người nhà đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, tật nguyền, đều đưa tới Ngài. Ngài đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ".

/ 1501 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 4: 38-44: Người bảo họ rằng: "Ta còn phải rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến".

/ 601 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 4: 38-44: Chúa Giê-su chữa lành cơn sốt cho bà mẹ vợ ông Si-mon. Ở đây Đức Giê-su ra lệnh cho cơn sốt, được coi một sức mạnh chiến thắng quỷ (4,35 và 41), để tỏ uy quyền trên sự dữ. Điều này giúp chúng ta tin tưởng vào ơn của Chúa trong việc chữa lành các bệnh tật. Và như vậy, khi chúng ta xin ơn chữa trị phần hồn thì chúng ta cũng được ơn phần xác...
/ 1096 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 4: 38-44: Chúa Giê-su chữa lành cơn sốt cho bà mẹ vợ ông Si-mon. Ở đây Đức Giê-su ra lệnh cho cơn sốt, được coi một sức mạnh chiến thắng quỷ (4,35 và 41), để tỏ uy quyền trên sự dữ. Điều này giúp chúng ta tin tưởng vào ơn của Chúa trong việc chữa lành các bệnh tật. Và như vậy, khi chúng ta xin ơn chữa trị phần hồn thì chúng ta cũng được ơn phần xác...
/ 1117 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 4: 38-44: Suốt ba năm thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đi qua các ngã đường, gặp gỡ mọi hạng người, mang lại niềm vui, ơn tha thứ và chữa lành các bệnh nhân... Điểm nổi bật trong tất cả mọi hoạt động, đó là...
/ 1502 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xin Chúa chữa lành - Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên A

Tin Mừng  Lc 4: 38-44: Lạy Chúa, khi đọc Tin Mừng, con thấy các phép lạ Chúa làm được kể lại một cách rất bình thường, lời văn bình dị, đơn sơ, vắn gọn, khác xa với cách tường thuật về một sự kiện lạ lùng, ly kỳ như con thường đọc thấy...