Clock-Time

Lc 5: 1-11

/ 1345 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 5: 1-11: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vâng lời Thầy con sẽ thả lưới”.

/ 1700 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tin Tưởng Và Phó Thác - Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên B

Tin Mừng  Lc 5: 1-11: Trang Tin mừng hôm nay cho biết ông Simon đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì. Ông đã khiêm tốn nói lên sự bất lực của mình với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào Lời Thầy, con sẽ thả lưới”
/ 1186 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 5: 1-11: Điều Tin Mừng hướng đến đó là sự dịch chuyển từ nghề nghiệp là các ngư phủ đánh bắt cá đến “những kẻ lưới người như lười cá” như lời Chúa hứa với họ...

/ 1483 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 5: 1-11: Lạ lùng không chỉ là những việc kỳ diệu nhưng còn là những quyết định cho các hành động rất bình thường trong cuộc sống nhưng mang lại cho trí hiểu biết của con người sự ngỡ ngàng, ngẩn ngơ, chẳng hạn, câu chuyện thả lưới trong đoạn Tin Mừng được trích dẫn ở trên...