Clock-Time

Lc 5: 1-11

/ 873 / Suy Niệm Chúa Nhật

Được Gọi Để Gọi - Chúa Nhật V Thường Niên C

Tin mừng Lc 5: 1-11: Chúa Nhật hôm nay nhắc lại cho chúng ta ba ơn gọi : ơn gọi của Isaia trong đền thánh Giêrusalem (Bđ.1), ơn gọi của Phaolô trên đường đi Đamas (Bđ.2) và ơn gọi của Simon Phêrô bên bờ hồ Giênêzaret (bài Tin Mừng)...
/ 685 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật V Thường Niên C

Tin mừng Lc 5: 1-11 Câu chuyện về mẻ cá kỳ lạ và việc Chúa Giê-su gọi các môn đệ đầu tiên nói lên ý nghĩa của việc tông đồ.
/ 1067 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật V Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 1-11: Đánh cá mà thiếu mệnh lệnh và sự hiện diện của Chúa, tất cả chỉ là công cốc. Có Chúa trong đời, Người hiện diện với ta, mọi sự trở nên ý nghĩa, và có thành quả lớn lao.