Clock-Time

Lc 5: 12-16

/ 896 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xin Cho Con Được Sạch - Suy Niệm Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Lc 5: 12-16   Người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay thể hiện ước muốn tột cùng được khỏi bệnh của mình bằng cách đến sấp mình trước mặt Chúa để van xin Ngài, bất chấp luật cấm anh xuất hiện trước nơi công cộng.

/ 622 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Lc 5: 12-16 Bài tin mừng hôm nay nói lại Đức Giêsu chữa lành cho một người bị phong hủi để trình bày sứ vụ cứu Thế của Người và Người phá rào ngăn cách để đến với những người bị bỏ rơi.

/ 1123 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Sau Lể Hiển Linh A- GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 12-16 Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy cử chỉ ưu ái mà Chúa Giê-su dành cho những người cùng khổ, những kẻ bị xã hội ruồng rẫy. 

/ 981 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Lc 5: 12-16 Bài tin mừng hôm nay nói lại Đức Giêsu chữa lành cho một người bị phong hủi để trình bày sứ vụ cứu Thế của Người và Người phá rào ngăn cách để đến với những người bị bỏ rơi.

/ 1284 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng Trắc Ẩn - Suy Niệm Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Lc 5: 12-16 câu chuyện Tin Mừng cho ta thấy Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, có một người toàn thân mắc bệnh phong đến, sấp mặt xuống đất, xin Người chữa anh ta lành.

/ 1116 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Sau Lể Hiển Linh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 12-16 Người bệnh phong trong đoạn Tin Mừng hôm nay có một đức tin rất mạnh mẽ: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch". Có thể nói, anh rất tin tưởng vào tình yêu thương quan tâm của Chúa Giêsu, và anh cũng khiêm tốn để Chúa quyết định cho vận mạng của mình.