Clock-Time

Lc 5: 17-26

/ 1912 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đặt Niềm Tin Vào Chúa - Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 5: 17-26: Tin Mừng hôm nay là một trình thuật tuyệt vời diễn tả về Ơn tha thứ và niềm tin cộng đồng. Đó là một trình thuật phép lạ có dụng ý giáo huấn, trong đó phép lạ được thực hiện như một dấu chỉ của ơn tha thứ. Và cao điểm của bản văn cho thấy Chúa Giêsu có quyền tha tội.

/ 1727 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 17-26: Tin Mừng hôm nay, chuyện không ai ngờ đã xảy ra: bốn người khiêng một người bất toại, gỡ mái nhà và thả người ấy xuống trước mặt Chúa Giêsu. Có lẽ Chúa Giêsu cũng không ngờ có chuyện như thế, và có người dám làm cái chuyện như vậy!

/ 2649 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 17-26: Chúa Giêsu dạy người ta ăn ngay, ở lành, sống công chính, tôn trọng sự thật và yêu thương nhau. Chúa Giêsu làm gương cho dân. Người chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ và bênh vực quyền lợi kẻ yếu hèn. Những việc làm này những người Pharisêu, Biệt phái hay luật sĩ chẳng thể nào làm được. Tại sao, họ không làm được?...
/ 2403 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xin ơn tha thứ - Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng B

Tin mừng Lc 5: 17-26: Tin Mừng hôm nay là một trình thuật tuyệt vời diễn tả về Ơn tha thứ và niềm tin cộng đồng. Đó là một trình thuật phép lạ có dụng ý giáo huấn, trong đó phép lạ được thực hiện như một dấu chỉ của ơn tha thứ. Và cao điểm của bản văn cho thấy Chúa Giêsu có quyền tha tội...