Clock-Time

Lc 5:33-39

/ 1606 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 5: 33-39: Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.
/ 1595 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lối Sống Mới - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 5: 33-39: Để tránh việc phải đổ rượu mới vào bầu da cũ cũng như việc lấy vải mới mà vá vào áo cũ, mỗi người Kitô hữu chúng ta cần từ bỏ lối sống cũ, vụ hình thức bên ngoài để có thể đón nhận những mạc khải của Tin Mừng

/ 1624 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 5: 33-39: Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới...