Clock-Time

Lc 6: 1-5

/ 763 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 1-5:  Chúa Giê-su nhấn mạnh Chúa có quyền trên ngày Sa-bát: “Con Người làm chủ ngày Sa-bát”

/ 1114 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng vụ luật - Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 6: 1-5: Ngài không dùng luật pháp để o ép con người. Đó cũng là điểm nhấn mà bài Tin mừng hôm nay đề cập đến...
/ 791 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 6: 1-5: Bài Tin mừng này ghi lại việc các môn đệ Đức Giê-su bứt lúa ăn vào ngày sa-bát, đã gây ra cuộc tranh luận giữa các biệt phái và Đức Giê-su về việc giữ luật ngày sa-bát...
/ 1175 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 1-5: Chúa Giêsu bảo họ rằng: "Con người làm chủ ngày Sabat"...