Clock-Time

Lc 6: 12-19

/ 1031 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chọn gọi mười hai tông đồ. Chọn gọi các tông đồ là chọn gọi những người kế thừa cho sứ vụ loan báo Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa...

/ 938 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cách Nhìn Và Chọn Lựa Của Thiên Chúa - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 6: 12-19:    Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu gọi và chọn mười hai tông đồ. Đây là những con người được Chúa đặt làm nền tảng Giáo Hội. Để chọn mười hai người trong số các môn đệ theo mình, Chúa Giêsu đã tìm Thánh ý Chúa Cha. 

/ 1644 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Tin Mừng hôm nay cũng nói đến một trường hợp chọn lựa của Chúa Giêsu: chọn lựa các Tông đồ. Nhưng ít nhiều, khi nói đến các Tông đồ chúng ta thường nghĩ ngay đến Giuđa, kẻ bội phản.

/ 1150 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cầu Nguyện Để Chọn - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Trang Tin Mừng hôm nay kể lại Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn 12 Tông đồ, những con người sẽ sát cánh bên Ngài trong sứ vụ loan báo Tin mừng nước trời, cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của biến cố.

/ 1153 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chọn gọi mười hai tông đồ. Chọn gọi các tông đồ là chọn gọi những người kế thừa cho sứ vụ loan báo Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa...
/ 2064 / Suy Niệm Hằng Ngày

Noi gương Chúa Giêsu: Cầu nguyện - Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên A

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Hôm nay, Giáo hội mừng kính lễ hai thánh Simon và Giuđa Tông đồ. Chúng ta biết gì về hai Ngài? Những thông tin mà các sách Tin mừng và Công vụ Tông đồ cung cấp thật quá ít ỏi. Với thánh Simon...
/ 2038 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Trong trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca, chúng ta có được một chi tiết rất đáng chú ý. Đó là trước một sự kiện càng quan trọng, Chúa Giêsu càng cầu nguyện lâu giờ với Chúa Cha; lúc thì ở nơi thanh vắng, khi thì ở trên núi cao...
/ 1190 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Chúa Giêsu duy chỉ kêu gọi 12 tông đồ, nhưng môn đệ thì nhiều vô kể. Chúng ta hôm nay cũng được gọi là môn đệ vì theo Người, học với Lời của Người, trong môi trường huấn luyện đào tạo của Người. Cứ bước theo từng bước mà Chúa Giêsu đi qua, thì người môn đệ học cho biết yêu là thế nào!...