Clock-Time

Lc 6: 12-19

/ 911 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ý Thức Ơn Gọi Của Chúng Ta - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên C

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Thánh Simon và Giuđa mừng chung một ngày bởi vì các ngài đã cùng nhau hoạt động tông đồ để hoán cải dân ngoại.

/ 385 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên C

Tin mừng Lc 6: 12-19: Bài tin mừng này ghi lại việc Chúa Giêsu đặt mười hai vị tông đồ làm nền tảng xây dựng Hội thánh Chúa, trong đó có thánh Simon nhiệt thành và thánh Giuđa Tađêo mà chúng ta kính nhớ hôm nay...

/ 786 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chọn gọi mười hai tông đồ. Chọn gọi các tông đồ là chọn gọi những người kế thừa cho sứ vụ loan báo Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa...

/ 684 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cách Nhìn Và Chọn Lựa Của Thiên Chúa - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 6: 12-19:    Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu gọi và chọn mười hai tông đồ. Đây là những con người được Chúa đặt làm nền tảng Giáo Hội. Để chọn mười hai người trong số các môn đệ theo mình, Chúa Giêsu đã tìm Thánh ý Chúa Cha. 

/ 391 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 6: 12-19: Người Tông đồ đích thực không chiếm đoạt, không lôi kéo cho riêng mình … nhưng hướng tới việc gặp gỡ riêng tư với Đức Giêsu. Simon, Anrê, Giacôbê, Gioan, Philipphê, Batôlômêô, Mát-thêu, Tôma, Giacôbê, Simon biệt danh là Quá khích, Giu-đa và Giu-đa Iscariô, người sau này là kẻ phản bội...
/ 1398 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Tin Mừng hôm nay cũng nói đến một trường hợp chọn lựa của Chúa Giêsu: chọn lựa các Tông đồ. Nhưng ít nhiều, khi nói đến các Tông đồ chúng ta thường nghĩ ngay đến Giuđa, kẻ bội phản.

/ 608 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên B

Tin mừng Lc 6: 12-19: Người Tông đồ đích thực không chiếm đoạt, không lôi kéo cho riêng mình … nhưng hướng tới việc gặp gỡ riêng tư với Đức Giêsu. Simon, Anrê, Giacôbê, Gioan, Philipphê, Batôlômêô, Mát-thêu, Tôma, Giacôbê, Simon biệt danh là Quá khích, Giu-đa và Giu-đa Iscariô, người sau này là kẻ phản bội...
/ 933 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cầu Nguyện Để Chọn - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 6: 12-19: Trang Tin Mừng hôm nay kể lại Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn 12 Tông đồ, những con người sẽ sát cánh bên Ngài trong sứ vụ loan báo Tin mừng nước trời, cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của biến cố.