Clock-Time

Lc 6: 27-38

/ 1814 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Yêu Kẻ Thù - Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên C

Nếu cứ lấy hận thù đáp trả thù hận thì chẳng có thể giải quyết được gì, nhiều khi chỉ gây thêm đau thương tang tóc mà thôi. Nhưng hận thù đã có mặt khắp nơi, nó có mặt giữa anh chị em chúng ta và nó ẩn tàng ngay trong lòng chúng ta. Hận thù đã ăn sâu vào máu thịt được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
/ 1663 / Suy Niệm Chúa Nhật

Yêu Như Thầy Đã Yêu - Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên C

Tin mừng Lc 6: 27-38   Thiên Chúa là Tình Yêu, ai sống trong Tình Yêu là sống trong Thiên Chúa; ai sống trong hận thù, người đó cũng chối bỏ Thiên Chúa.
/ 1498 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lấy Ân Trả Oán - Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên C

Tin mừng Lc 6: 27-38 "Lấy ân trả oán", đó phải là phương châm hành động của người kitô hữu chúng ta. Không có cách trả thù nào cao quý hơn là yêu thương, tha thứ, giúp đỡ chính kẻ thù của mình. Nói như Thánh Phaolô : "Chúng ta đừng mắc nợ nhau điều gì, ngoài tình yêu mến".
/ 1139 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật VII Thường Niên C

Tin mừng Lc 6: 27-38 Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị 'Thiên Chúa lên án.  
/ 1157 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thực Thi Yêu Thương Để Biến Thù Thành Bạn - Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên C

Tin mừng Lc 6: 27-38 Bài Tin mừng hôm nay là bản tóm lược các lời Đức Giê-su dạy về cách cư xử đối với kẻ thù và những kẻ gian ác, để xứng đáng làm con Thiên Chúa
/ 1637 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

 Tin mừng Lc 6: 27-38   Bản chất cuộc sống của người môn đệ phải là cuộc sống của tình yêu, và tình yêu cao cả nhất là yêu kẻ thù. Không có giới răn nào gây ra nhiều tranh cãi cho bằng giới răn dạy yêu kẻ thù.