Clock-Time

Lc 6: 36-38

/ 1788 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6: 36-38: Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh hết sức gần gũi với đời sống con người, để dạy chúng ta trở thành một Kitô hữu “đích thực” đó là: Muối và ánh sáng. 
/ 1243 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Có Lòng Nhân Từ Như Cha Anh Em Là Đấng Nhân Từ - Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay C

Tin mừng Lc 6: 36-38: Tin Mừng hôm nay, ta nhận thấy Thánh Sử Luca đặt vào trọng tâm của một chuỗi bài giáo huấn của Chúa Giêsu. Sau khi Ngài nói về các mối phúc và mối hoạ, là một bài giảng về lòng yêu thương với anh em đồng loại, đặc biệt là đối với kẻ thù.
/ 1659 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6: 36-38: Xét đoán, lên án, tha thứ và cho đi là những thái độ rất gần gũi và được thể hiện cụ thể trong các mối tương quan giữa con người với nhau. Những thái độ này một cách nào đó cũng cho thấy mức độ tốt xấu giữ người này với người kia. 
/ 2404 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay B - Sống sao được vậy

Tin mừng Lc 6: 36-38: Trong phần đầu của bài giảng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ và với người giàu có, công bố bốn mối phúc thật cho các môn đệ và bốn mối họa cho các người giàu có. Trong phần thứ hai, Chúa Giêsu nói với tất cả những ai đang lắng nghe...
/ 2201 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6: 36-38: Lời Chúa trong trang Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta về thái độ phải có đối với tha nhân: “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ”...