Clock-Time

Lc: 6: 39-42

/ 366 / Suy Niệm Hằng Ngày

Biết Mình - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên C

Biết mình không phải là chuyện dễ, biết được lầm lỗi của mình lại càng khó hơn. Chính con mắt của ta, nó gần mình nhất mà lại khó thấy nhất. Ta không thể biết mắt mình đẹp hay xấu nếu không soi gương, hoặc nhận biết từ người khác. 
/ 203 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 6: 39 - 42: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về người môn đệ đích thực, phải là người sáng suốt và gương sáng trong việc dạy dỗ và sửa chũa tha nhân...
/ 516 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6: 39 - 42: "Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy?