Clock-Time

Lc 6: 43-49

/ 894 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 6: 43-49: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho các môn đệ phương pháp để phân biệt kẻ xấu người tốt , đó là dựa vào cách ăn ở và việc làm mà đánh giá người tốt kẻ xấu...
/ 866 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xây nhà bằng nền móng Đức tin - Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 6: 43-49: Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta điều ấy, mượn hình ảnh của cây và trái, của ngôi nhà và nền móng Ngài kêu gọi chúng ta sống điều chúng ta tin, thực hành điều chúng ta rao giảng...