Clock-Time

Lc 6:17.20-26

/ 1353 / Suy Niệm Chúa Nhật

Phúc Cho Ai Đặt Niềm Tin Nơi Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên C

Tin mừng Lc 6:17.20-26  Phúc cho ai đặt niềm tin tưởng nơi Chúa. Họ sẽ được hạnh phúc và sẽ gặp may mắn. Phúc cho ai có tinh thần khó nghèo, vì nước trời là của họ. 
/ 2080 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hạnh Phúc Ở Đâu? Hạnh Phúc Là Gì? - Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên C

Tin mừng Lc 6:17.20-26  Mỗi người Kitô hữu hôm nay, khi nghe lại những lời chúc phúc và chúc dữ của Đức Giêsu trong Tin mừng cũng tự vấn xem mình đang đi tìm kiếm và đeo đuổi thứ hạnh phúc nào?
/ 1120 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ai Là Người Hạnh Phúc? - Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên C

Tin mừng Lc 6:17.20-26 Chân lý của Lời Chúa và thực tế cũng dạy chúng ta rằng hạnh phúc chỉ đến với chúng ta khi mỗi người đừng sống vì mình và cho mình, mà phải sống vì tha nhân và cho tha nhân.
/ 702 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ai Là Người Hạnh Phúc? - Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên C

Tin mừng Lc 6:17.20-26 Chân lý của Lời Chúa và thực tế cũng dạy chúng ta rằng hạnh phúc chỉ đến với chúng ta khi mỗi người đừng sống vì mình và cho mình, mà phải sống vì tha nhân và cho tha nhân.
/ 1348 / Suy Niệm Chúa Nhật

Phúc Cho Anh Em Là Những Kẻ Nghèo Khó - Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên C

Tin mừng Lc 6:17.20-26 Bài Tin mừng Lu-ca hôm nay ghi lại bài giảng khai mạc của Đức Giê-su tương đương với Tám Mối Phúc Thật trong Tin mừng Mát-thêu.
/ 1138 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6:17.20-26 Thế gian không phải là trở lực cho sự nên thánh và ơn cứu độ. Tất cả tùy thuộc vào cách chúng ta phản ứng với những gì thuộc về thế gian, tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng chúng thế nào, chúng sẽ thành tốt hay xấu.