Clock-Time

Lc 6:6-11

/ 971 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 6-11:   Chúa Giê-su làm phép lạ chữa người khô bại tay. Người thể hiện uy quyền trong tình thương vô hạn với con người. Mà tình thương thì không giới hạn không gian, thời gian, làm ở đâu và bất cứ lúc nào.

/ 1217 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đạo Yêu Thương - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 6: 6-11: Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống đạo của chúng ta. Ðọc kinh, dự lễ, tham gia sinh hoạt giáo xứ mà không sống yêu thương, điều đó có thật sự là sống đạo chưa?

/ 1482 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 6-11: Tin Mừng hôm nay ghi lại một nỗ lực của Chúa Giêsu nhằm nhắc nhở cho người Do Thái về điều tốt lành của đạo được thể hiện qua lề luật, và lề luật được thể hiện bằng tình yêu