Clock-Time

Lc 7: 1-10

/ 2336 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 7: 1-10: “Xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh”. Đó là lời của một người ngoại giáo thưa với Chúa Giêsu. Lời này chúng ta vẫn lặp lại hằng ngày trước khi lên rước lễ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh”...
/ 1814 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đức tin của người dân ngoại - Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 7: 1-10: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có lòng thương xót như Đức Giêsu. Sẵn sàng giúp đỡ những người đang cần đến chúng ta, mặc cho họ là ai, cùng niềm tin với mình hay không...!