Clock-Time

Lc 7: 11-17

/ 1812 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 7: 11-17: Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa!" Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Chúa Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!" ...
/ 1266 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 7: 11-17: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta biết về sứ vụ cứu thế của Đức Giêsu khi Người phục sinh chàng thanh niên con bà góa thành Naim...
/ 1086 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy sống liên đới và thương xót - Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 7: 11-17: Thánh sử Luca hôm nay thuật lại phép lạ Đức Giêsu làm cho con trai bà goá thành Naim sống lại. Với phép lạ này, chúng ta thấy được Đức Giêsu mặc khải về quyền năng của Ngài trong tư cách là Con Thiên Chúa...
/ 1146 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ngợi khen quyền năng Chúa - Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 7: 11-17: Ta khám phá ra một Thiên Chúa đã nhìn thấy sự khốn cùng của dân Ngài và Ngài đang hành động. Người thanh niên chết, đó chính là toàn thể nhân loại, đó chính là mỗi người trong chúng ta. Người mẹ, đó chính là Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô