Clock-Time

Lc 7: 11-17

/ 910 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 7: 11-17: Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Lu-ca họa lên một bức tranh thật sống động của sự đan xen giữa tuyệt vọng cùng cực và niềm vui vỡ òa nơi cuộc sống con người.
/ 578 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 7: 11-17: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê-su phục sinh chàng thanh niên con bà góa thành Na-im để trình bày cho chúng ta về sứ vụ cứu thế của Đức Giê-su....
/ 733 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ý Nghĩa Đàng Sau Cái Chết - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 7: 11-17: Nếu Chúa Giêsu đã mang trong Ngài khả năng phục sinh kẻ chết, thì chính Ngài cách nào đó đã là Chúa Phục Sinh, một ngày kia sẽ chiến thắng cái chết cách khải hoàn.