Clock-Time

Lc 7: 31-35

/ 1145 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Phê Phán Người Khác - Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 7: 31-35: Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu chê trách Biệt phái thế nào, chúng ta suy niệm để nhìn lại bản thân mà cải thiện chính mình.
/ 1025 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 7: 31-35: Các luật sĩ và biệt phái cứng lòng và cố chấp là bởi vì chính đời sống và lời giảng dạy của thánh Gio-an Tiền Hô và của Chúa Giê-su tố cáo đời sống giả hình nơi họ. 

/ 1676 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Cố Chấp - Hãy Như Trẻ Thơ - Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên B

Tin Mừng Lc 7: 31-35: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mặc lấy sự khôn ngoan của con cái Chúa, đó là sự khôn ngoan của trẻ thơ luôn biết sống khiêm tốn và tin tưởng.

/ 1593 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 7: 31-35: Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mượn hình ảnh đám trẻ chơi ngoài phố chợ để nói lên thái độ sống đạo cách hời hợt, giả dối, ngụy tạo của chúng ta...

/ 1685 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng cố chấp như biệt phái - Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 7: 31-35: Chúa Giêsu trách người Do Thái đương thời cố chấp, ngoan cố, tìm mọi lý lẽ để không chấp nhận Ngài là Con Thiên Chúa. Dù thông hiểu Kinh Thánh và chứng kiến những điều kỳ diệu Chúa Giê-su đã thực hiện như lời Kinh Thánh ấy tiên báo, nhưng họ vẫn khước từ tin nhận Ngài...
/ 2187 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 7: 31-35: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại Lời Chúa Giêsu phê phán thế hệ của Người, cụ thể là thái độ lãnh đạm và chống đối của các luật sĩ và biệt phái đối với Gioan Tiền Hô và đối với chính Người...
/ 1718 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy tôn trọng sự thật - Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 7: 31-35: Đức Giêsu đã nhận định về lập trường và thái độ của các người Pharisêu và Luật Sĩ như sau: họ giống như lũ trẻ ngồi ở ngoài phố chợ, gọi nhau mà bảo: "Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa!”...