Clock-Time

Lc 8: 16-18

/ 585 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên (Lc 8, 19-21)

Sắc lệnh này của Cyrô phù hợp hoàn toàn với nền chính trị hòa hợp và cởi mở mà triều đại Ba Tư  này sắp khởi đầu. Thay vì khép vào ách đô hộ của mình các thành đã chinh phục được như vương quốc Babylon đã làm, Cyrô thử một cuộc “ phân quyền" : mỗi miền sẽ được độc lập phần nào, mỗi tôn giáo sẽ được tuân giữ...

/ 1169 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Là Chiếc Đèn Soi - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 8: 16-18:  Dụ ngôn cái đèn mà Chúa Giêsu nói đến trong trang Tin Mừng hôm nay như phần kết của dụ ngôn người gieo giống, cốt để cho thính giả hiểu được sự cần thiết phải thực hiện điều mình đã nghe.
/ 1307 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 16-18: "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hủ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng"...

/ 1409 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đèn Đức Tin - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên B

Tin Mừng Lc 8: 16-18: Trang Tin Mừng của Thánh sử Luca hôm nay vỏn vẹn chỉ gồm 3 câu trong chương 8, nhưng đã nói lên ý nghĩa của cách thức lãnh nhận và truyền giảng Lời Chúa Giêsu. Đó là nhiệm vụ của người môn đệ theo Chúa Kitô và thực hành bằng việc sống lời Thầy của mình trong cuộc sống hàng ngày...
/ 1663 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 16-18: "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hủ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng"...

/ 1821 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 16-18: "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hủ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng"...
/ 1995 / Suy Niệm Hằng Ngày

Các con là ánh sáng thế gian - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 8: 16-18: Hôm nay, Đức Giêsu ví các môn đệ của Ngài như là cây đèn, và bổn phận của các ông là phải chiếu sáng: "Các con là ánh sáng thế gian". Khi nói như thế, Đức Giêsu có ý nhắc các ông rằng: nếu bản chất của đèn là chiếu sáng, thì đời sống của các ông cũng phải tỏa sáng như vậy...
/ 1630 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ánh sáng thế gian - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 8: 16-18: Trang Tin Mừng của Thánh sử Luca hôm nay vỏn vẹn chỉ gồm 3 câu trong chương 8, nhưng đã nói lên ý nghĩa của cách thức lãnh nhận và truyền giảng Lời Chúa Giêsu. Đó là nhiệm vụ của người môn đệ theo Chúa Kitô và thực hành bằng việc sống lời Thầy của mình trong cuộc sống hàng ngày...