Clock-Time

Lc 8: 19-21

/ 591 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nghe Và Thực Hành Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 8: 19-21:   Chúa Giêsu đến trần gian để xây dựng một gia đình duy nhất của Thiên Chúa, gia đình của những người cùng một mục đích là nguyện cho Danh Cha được cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 
/ 383 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 8: 19-21: Dựa vào mối liên hệ gia đình tự nhiên: Đức Mẹ và bà con đến gặp Chúa, Đức Giêsu đã giới thiệu về gia đình thiêng liêng, gồm những ai nghe và thực hành Lời Chúa...
/ 604 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 19-21: Lời của Chúa Giê-su dạy trong đoạn Tin Mừng hôm nay, mở ra cho chúng ta một mối liện hệ không căn cứ trên liên hệ huyết tộc, mà trên nền tảng “nghe và thực hành Lời Thiên Chúa”. 

/ 897 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên B

Tin mừng Lc 8: 19-21: Dựa vào mối liên hệ gia đình tự nhiên: Đức Mẹ và bà con đến gặp Chúa, Đức Giêsu đã giới thiệu về gia đình thiêng liêng, gồm những ai nghe và thực hành Lời Chúa...
/ 986 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 19-21: Trong cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh, chúng ta vẫn thường bắt gặp những người môn đệ của Chúa Kitô hằng ngày luôn miệt mài loan báo Tin Mừng mà không hề ngại ngùng với những gian khó, không nghĩ gì đến sức khỏe, đến bản thân cùng với những khổ đau chồng chất. 

/ 1453 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên A

Tin mừng Lc 8: 19-21: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu đang giảng dạy giữa đám đông vây quanh chật kín, Người được chuyển lời rằng có mẹ và người thân đang muốn gặp. Nhưng lời ấy lại vô tình tách biệt giữa gia đình huyết thống với những người đang hiện diện bên Chúa...
/ 1080 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên A

Tin mừng Lc 8: 19-21: Dựa vào mối liên hệ gia đình tự nhiên: Đức Mẹ và bà con đến gặp Chúa, Đức Giêsu đã giới thiệu về gia đình thiêng liêng, gồm những ai nghe và thực hành Lời Chúa...
/ 1125 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 19-21: Trong Thánh Kinh cũng như bây giờ bên Cận đông, "anh em" có thể hiểu những người con cùng mẹ hoặc là những người có họ hàng với nhau...