Clock-Time

Lc 8: 4-15

/ 874 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 4-15: Trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta bài học về Thiên Chúa, như người gieo giống gieo hạt giống lời Chúa cách quảng đại và nhân hậu. Thiên Chúa luôn hy vọng sẽ có những tâm hồn sẵn lòng đón nhận để làm trổ sinh hoa trái hạnh phúc.

/ 1064 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cách thức đón nhận Tin mừng - Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 8: 4-15: Tin mừng thuật lại : "Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su". Đứng trước đám đông nhiều thành phần như vậy, Chúa Giêsu hiểu thấu được từng tâm trạng, từng con tim mỗi người, có người theo Chúa với ý ngay lành...
/ 1207 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 4-15: Lời Chúa là hạt giống và cuộc sống của mỗi chúng ta là mảnh đất, cho đến bây giờ Chúa đã gieo vào không biết bao nhiêu hạt giống: hãy tha thứ, hãy sống khoan dung, hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, đừng lên án, hãy sống quảng đại...
/ 897 / Suy Niệm Hằng Ngày

Mở rộng tâm hồn... Như thửa đất tốt - Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 8: 4-15: Hôm nay Đức Giêsu đã kể dụ ngôn người gieo giống và giải thích cho biết: người gieo giống là Thiên Chúa. Hạt giống là Lời của Người qua các tổ phụ, tiên tri và sau hết là chính Đức Giêsu...