Clock-Time

Lc 9: 1-6

/ 869 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 1-6: Đoạn Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay cho ta thấy, để thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng, đòi hỏi nơi người môn đệ một lòng tin tưởng trọn vẹn vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

/ 1664 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 1-6: Động lực để người môn đệ thi hành tốt sứ mạng ra đi rao giảng Phúc Âm, trước hết phải múc lấy năng lực từ Chúa qua việc “ở lại với Chúa”, đó là cầu nguyện, sống lời Chúa ,kết hợp đời mình với Thánh Thể. 

/ 933 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lời Mời Của Người Môn Đệ - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên B

Tin Mừng Lc 9: 1 - 6: Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhìn lại ơn gọi của mình, và kiểm lại phẩm chất của ơn gọi ấy mà sửa sai để trở nên người môn đệ của Chúa Giêsu cách trung thành và trọn vẹn hơn

/ 1284 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tín thác vào Chúa - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 9: 1 - 6: Ðược Chúa Giêsu tuyển chọn và sống với Chúa, các Tông đồ cũng đã nghe Chúa giảng dạy và chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Trong bài Tin Mừng hôm nay, tác giả Luca thuật lại biến cố Chúa Giêsu sai các ông đi rao giảng Tin Mừng...
/ 1305 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 1-6: Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa hôm nay, không ít người trong chúng ta tự hỏi: Phải chăng điều Chúa truyền dạy hôm nay không còn hợp thời nữa?  Vì theo họ, không ai mà không lo lắng chuẩn bị cho một cuộc ra đi với những nhu yếu phẩm cần thiết như áo quần, giầy dép hay chút tiền dắt túi...
/ 1122 / Suy Niệm Hằng Ngày

Giải thoát con người cách toàn diện - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 9: 1 - 6: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy hân hoan đón nhận sứ vụ như là một hồng ân, dẫu rằng chúng ta không xứng đáng! Mặt khác, luôn sống trong sự phó thác nơi Chúa và đừng quá lo lắng về cơm áo gạo tiền trong khi thi hành sứ vụ...