Clock-Time

Lc 9: 11b-17

/ 518 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cần Sự Hiệp Thông Huynh Đệ Khi Tham Dự Tiệc Thánh - Lễ Mình Máu Thánh Chúa C

Thánh Lu-ca thuật lại phép lạ Đức Giê-su nhân bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Trước nhu cầu của đám đông, thay vì giải tán để mỗi người tự lo liệu việc ăn nghỉ cho mình như đề nghị của các môn đệ, Đức Giê-su lại truyền cho các ông: “Anh em hãy liệu cho họ ăn đi”...
/ 1195 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Hôm nay lễ Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta tạ ơn vì  tình yêu bao la của Đức Giêsu khiến Người chịu chết vì chúng ta và trước khi chết đã ban Mình và Máu Người làm thương thực nuôi linh hồn chúng ta...