Clock-Time

Lc 9: 11b-17

/ 6087 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 120 - Lời Chúa - Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Năm C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 120 - Lời Chúa - Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Năm C, Tin Mừng: Lc 9, 11b - 17, Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng