Clock-Time

Lc 9: 18-22

/ 251 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 9: 18-22: Bài Tin Mừng này, chúng ta đem lòng cảm phục Chúa Giêsu là Đấng Cứu chuộc chúng ta và đồng thời gợi lên lòng tha thiết muốn bước theo Chúa...
/ 587 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 18-22: Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta điều chỉnh lại dung mạo đích thực của Chúa Giê-su trong cuộc sống chúng ta.