Clock-Time

Lc 9: 22-25

/ 1156 / Suy Niệm Hằng Ngày

Từ Bỏ Mình Để Theo Chúa - Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro C

Tin mừng Lc 9: 22-25: Thánh Luca trong bài Tin Mừng hôm nay, chỉ cho chúng ta một bí quyết cụ thể để đạt đến sự sống thật nơi Thiên Chúa, đó là “liều mất… thì sẽ cứu được”.
/ 1194 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 22-25: Mùa Chay là dịp thuận tiện để chúng ta nhìn lại quyết định chọn lựa theo Chúa của mình. Lời Chúa mời gọi “ai muốn theo Ta hãy từ bỏ chính mình”. Theo Chúa phải “từ bỏ chính mình” tức là không đặt mình làm trung tâm, là từ bỏ cái tôi của mình - cái tôi ích kỷ, tham lam, giận hờn, ghen ghét, v.v. 
/ 435 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro C

Tin mừng Lc 9: 22-25: Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca ghi lại lời Đức Giêsu loan báo về con đường cứu thế của Người là con đường tử nạn, phục sinh, đồng thời cũng kêu gọi những ai theo Chúa thì cũng phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo...
/ 1210 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 22-25: Lời Chúa ngày hôm nay đánh thức chúng ta khỏi tâm trạng cầu an đó. Lời đầu tiên mà Chúa Giêsu muốn gởi đến cho mỗi người chúng ta trong mùa Chay là: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, rồi vác thập giá mà theo”...
/ 784 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro B

Tin mừng Lc 9: 22-25: Bái Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca ghi lại lời Đức Giêsu loan báo về con đường cứu thế của Người là con đường tử nạn, phục sinh, đồng thời cũng kêu gọi những ai theo Chúa thì cũng phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo...
/ 1311 / Suy Niệm Hằng Ngày

Theo Chúa - Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro B

Tin mừng Lc 9: 22-25: Lời Chúa ngày hôm nay đánh thức chúng ta khỏi tâm trạng cầu an đó. Lời đầu tiên mà Chúa Giêsu muốn gởi đến cho mỗi người chúng ta trong mùa Chay là: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, rồi vác thập giá mà theo”...