Clock-Time

Lc 9: 23-26

/ 2252 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 9: 23-26: 300 năm bị bách hại với hơn 100.000 người tử đạo đủ cho mọi người thấy sự ác liệt thảm khốc cũng như sức chịu đựng bền bỉ kiên cường và lòng trung thành đối với đức tin mà cha ông chúng ta đã lãnh nhận và tôn thờ...
/ 1244 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tử đạo trong thế kỷ 21 - Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 9: 23-26: Hôm nay, chúng ta hân hoan mừng kính trọng thể lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Các ngài là cha ông, tổ tiên của chúng ta...
/ 1473 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 23-26: “Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình ở đời này sẽ giữ được nó trong cuộc sống đời sau”...
/ 1159 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chết vì yêu! - Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 9: 23-26: Hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta mừng lễ các Thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta thấy, nhiều tôn giáo, nhiều tổ chức, nhiều nhóm, họ sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để bảo vệ chân lý, để bảo vệ một cái điều gì đó, cho tôn giáo của họ, cho cái nhóm của họ ...