Clock-Time

Lc 9: 28-36

/ 1642 / Suy Niệm Chúa Nhật

Qua Thập Giá Đến Vinh Quang - Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay C

Tin mừng Lc 9: 28-36: Chính trong giây phút cầu nguyện, chìm sâu trong cuộc gặp gỡ ân tình với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã đón nhận kế hoạch cứu độ của Cha như lẽ sống của đời mình, đây cũng là lúc Ngài biến hình vinh quang, được tỏ lộ khi Ngài chấp nhận cái chết...
/ 1237 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Biến Hình Để Được Sống Trong Vinh Quang - Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay C

Tin mừng Lc 9: 28-36: Mùa Chay là thời điểm thuận lợi để mỗi người chúng ta sống tinh thần chiến đấu với ma quỷ cũng như những khuynh hướng xấu của tội. Đồng thời cũng là mùa của những đổi mới. 
/ 1181 / Suy Niệm Chúa Nhật

Biến Đổi Cuộc Đời Như Chúa - Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay C

Tin mừng Lc 9: 28-36:   Với trang Tin Mừng hôm nay, ta bắt gặp Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ lên núi, trong lúc Ngài biến hình thì các ông có lẽ đang ngủ và câu chuyện hình như xảy ra vào ban đêm. Đêm thường là biểu tượng của sự tối tăm khiến chúng ta không còn nhận ra cách trực tiếp những thực tại siêu nhiên.
/ 2765 / Suy Niệm Chúa Nhật

Biến Hình Trong Đời Thường - Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay C

Tin mừng Lc 9: 28-36: Trên núi Tabor, Chúa Giêsu từ hình dáng loài người biến thành hình dáng Thiên Chúa; ở Vườn Dầu, từ hình dáng Thiên Chúa biến ra hình dáng con người yếu đuối.
/ 1216 / Suy Niệm Chúa Nhật

Mùa Chay Biến Đổi Tâm Hồn - Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay C

Tin mừng Lc 9: 28-36: Đức Giê-su hiển dung trên núi để cho thấy thân xác loài người chúng ta sau này cũng sẽ được biến đổi trở nên sáng láng, cho dù hiện tại thân xác ấy có mỏng dòn yếu đuối và dễ sa ngã phạm tội.