Clock-Time

Lc 9: 43-45

/ 943 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 43b-45: Tin Mừng ngày hôm nay một lần nữa giúp chúng ta khám phá tình yêu bao la của Thiên Chúa nơi chương trình cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Đồng thời, cũng mang lại niềm hy vọng cho chúng ta, nhất là khi phải đối diện với khó khăn, đau khổ của cuộc đời...
/ 861 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hóa giải đau khổ bằng lòng mến - Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 9: 43b-45: Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài sẽ phải chịu ngay khi dân chúng và chính các môn đệ đang trầm trồ khen ngợi vẻ huy hoàng, vinh quang qua quyền năng của Đức Giêsu nơi các việc Ngài đã làm cho dân...
/ 1511 / Suy Niệm Hằng Ngày

Vác Thập giá mà theo Thầy - Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 9: 43b-45: Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các mộn đệ rằng: "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời"...