Clock-Time

Lc 9: 43b-45

/ 384 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên (Lc 9, 43a - 45)

Bạn hãy nhớ đến Đấng tạo thành trong thời niên thiếu của bạn trước khi xảy đến các ngày tai ương... những ngày mà các người giữ nhà run sợ, các người lực lưỡng phải oằn lưng… các bà xây bột ngừng việc, khi xay ngưng tiếng, khi tiếng ca hát bặt tiếng, khi người ta ngại trèo cao và người ta sợ đi đường...

/ 785 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ bảy tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 43-45  Hôm nay, nhiều Kitô hữu giữ đạo chỉ mong cầu Chúa cho điều này điều kia, không gặp khốn khó gì. Nhiều Kitô hữu đòi Chúa phải trả công vì họ nghĩ mình đã hy sinh giúp của giúp công cho nhà Chúa, cho tha nhân rồi.
/ 800 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ bảy tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 43-45 Một lần nữa Chúa Giê-su loan báo về cuộc tử nạn của Người; và một lần nữa các môn đệ lại thêm bối rối vì họ không hiểu và không chấp nhận sự kiện Thầy của mình lại phải trải  qua nhục hình như thế.