Clock-Time

Lc 9: 46-50

/ 466 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên (Lc 9, 46 - 50)

Trong các loại sách "Triết Ngôn” sách của ông Gióp thật nổi. Sách này được chép vào khoảng thế kỷ V trước Chúa Giáng sinh. Nó đề cập đến vấn đề thường gây thắc mắc : "Vấn đề sự dữ”. Tại sao có đau khổ và chết chóc? Các bạn hữu ông Gióp sẽ cố thuyết phục : “vì tội lỗi…”. Sự dữ là một một hình phạt. Đó là câu giải đáp thường được đưa ra...

/ 1126 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ hai tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 46 - 50: Tin Mừng hôm nay ghi lại những sự kiện được liên kết với nhau bằng danh Chúa: chỉ nhân danh Chúa mà đón tiếp những người bé nhỏ nhất, cụ thể là các em nhỏ, và cũng chỉ nhân danh Chúa, con người mới có thể xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật và làm phép lạ.
/ 1097 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ hai tuần XXVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 46 - 50: Lời dạy bảo của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi cho những ai muốn bước vào con đường tình yêu của Thầy Giê-su thì hãy sống tinh thần phục vụ.