Clock-Time

Lc 9: 51-62

/ 1573 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chiếc Bị - Suy niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 9: 51-62 Muốn theo Chúa Giêsu đến cùng, phải ra đi tay không, phải bỏ lại đằng sau cả hành trang, kỷ vật và người thân. Khi đã mất hết, chỉ còn lại một mình Ngài, cuộc hành trình sẽ kết thúc êm đẹp. 
/ 1394 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 51-62 Là người môn đệ Chúa, chúng ta cũng được mời gọi bước đi trên con đường Giêrusalem, con đường của yêu thương và phục vụ lẫn nhau hầu đem lại hạnh phúc cho nhau trong Chúa.